OhMyKimmy
ganda ko
If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lost.
Hindi ka niya minamahal sa paraang dapat kang mahalin.
I no longer give a fuck. Well I do, but fuck it.

whahahahha